Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Hợp tác chia sẻ dữ liệu số về tài nguyên – quy hoạch – xây dựng giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Xây dựng
Thứ tư, 08/07/2020, 03:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc chia sẻ dữ liệu số về tài nguyên – quy hoạch – xây dựng

giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Xây dựng.

 

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Chiều 06/7/2020, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã thỏa thuận và thống nhất việc chia sẻ dữ liệu số về tài nguyên – quy hoạch – xây dựng do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Xây dựng quản lý để triển khai thực hiện xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý quy hoạch – tài nguyên – xây dựng dùng cho toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc phối hợp của các Sở trong chia sẻ dữ liệu số tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

Nội dung chia sẻ dữ liệu số (giai đoạn 1: khu vực 930ha; giai đoạn 2: toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh), như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ dữ liệu số địa chính đã được cập nhật chỉnh lý biến động tới thời điểm hiện nay, dữ liệu Vilis, dữ liệu Lidar cập nhật mới nhất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Quy hoạch – Kiến trúc chia sẻ dữ liệu GIS quy hoạch phân khu và quy hoạch điều chỉnh cục bộ, dữ liệu bản đồ scan quy hoạch phân khu và điều chỉnh cục bộ, văn bản quyết định dạng số đính kèm đồ án;

- Sở Xây dựng chia sẻ dữ liệu số các dự án và giấy phép xây dựng, các văn bản pháp lý dạng số đính kèm theo dự án/công trình, các bản vẽ đính kèm theo từng dự án/công trình, hình ảnh tiến độ dự án.

Ảnh: Trung Hiếu

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2383
Tin đã đưa