Cấp phép xây dựng

title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Phương Thảo, hỏi về sửa chữa nhà ở
Thứ tư, 06/07/2022, 06:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Phương Thảo (buiphuongthao998@gmail.com), nội dung như sau:

“Tôi muốn sửa chữa nhà gồm sơn lại nhà mặt trong và mặt ngoài và sửa chữa lại các toilet trong nhà. Cho tôi hỏi:

1- Cần xin giấy phép sửa chữa nhà theo quy định Điều 96 không hay chỉ cần gửi đơn cho Ủy ban nhân dân phường là được?

2- Có thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng không?”

Trả lời:

Tại điểm d, Khoản 30 của Luật số 62/2020/QH14 quy định: d) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;” thì được miễn giấy phép xây dựng.

Như vậy, việc và sửa chữa lại các nhà vệ sinh, sơn lại mặt trong và mặt ngoài nhà thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 615
Tin đã đưa