Hướng dẫn thủ tục hành chính

Công văn số 14591/SXD-QLN&CS ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home

Đính kèm Công văn số 14591/SXD-QLN&CS Phòng Quản lý nhà và công sở

14591_SXD-QLN&CS_Lê Minh Tâm_22_09_2023_08_220.pdf

Công văn số 14590/SXD-QLN&CS ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến mua, thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, Phường 6, Quận 8

Đính kèm Công văn số 14590/SXD-QLN&CS Phòng Quản lý nhà và công sở

14590_SXD-QLN&CS_Lê Minh Tâm_22_09_2023_08_240.pdf

1695363706860 2023.07.13_Cong van gui So xay dung.pdf

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) và 78 năm Ngày Sài...

Dc 12.jpg

Ảnh

DC 10.jpg

Ảnh

Dc 9.jpg

Ảnh

Dc 8.jpg

Ảnh

DC 7.jpg

Ảnh

DC 6.jpg

Ảnh

DC 5.jpg

Ảnh

DC 4.jpg

Ảnh

DC 3.jpg

Ảnh

Dc 2.jpg

Ảnh

DC 1.jpg

Ảnh

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Tuổi trẻ Sở Xây dựng Thành phố tổ chức sinh hoạt chính trị, chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu” kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi...

TQ20.jpg

Ảnh

TQ19.jpg

Ảnh

TQ18.jpg

Ảnh

TQ17.jpg

Ảnh

TQ16.jpg

Ảnh

TQ15.jpg

Ảnh

TQ14.jpg

Ảnh

TQ13.jpg

Ảnh

TQ12.jpg

Ảnh

TQ11 (1).jpg

Ảnh

TQ11.jpg

Ảnh

TQ10.jpg

Ảnh

TQ9.jpg

Ảnh

TQ8.jpg

Ảnh

TQ6.jpg

Ảnh

TQ5.jpg

Ảnh

TQ4.jpg

Ảnh

TQ3.jpg

Ảnh

TQ2.jpg

Ảnh

TQ1.jpg

Ảnh

Quyết định số 1932/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1932/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1932_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_21_09_2023_10_120.pdf

Quyết định số 1931/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1931/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1931_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_21_09_2023_10_100.pdf

Quyết định số 1930/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1930/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1930_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_21_09_2023_10_090.pdf

Quyết định số 1929/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1929/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1929_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_21_09_2023_10_090.pdf

Quyết định số 1928/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1928/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1928_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_21_09_2023_10_070.pdf

Quyết định số 1927/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1927/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1927_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_21_09_2023_10_060.pdf