title Quản lý nhà và công sở

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư
Thứ ba, 15/05/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 31/3/2018 về khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày 10.4.2018.

Theo đó, chung cư không có thang máy: mức giá tối thiểu 500 đồng/m2 thông thủy/tháng, mức giá tối đa 3.000 đồng/m2 thông thủy/tháng. Chung cư có thang máy: mức giá tối thiểu 1.500 đồng/m2 thông thủy/tháng, mức giá tối đa 6.000 đồng/m2 thông thủy/tháng.

Mức giá trong khung giá quy định tại khoản này chưa có các dịch vụ gia tăng (tắm hơi, bể bơi, internet, sân tennis, truyền hình cáp hoặc các dịch vụ gia tăng khác) và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Khung giá mới có phạm vi điều chỉnh cho các trường hợp: áp dụng cho việc thu phí quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 106 luật Nhà ở; làm cơ sở để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; trường hợp không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư giữa các chủ thể thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ như đã nêu trên.

Khung giá mới không áp dụng đối với các trường hợp: nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước mà chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà chung cư xã hội chỉ để học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng; đã thống nhất về giá dịch vụ quản lý tại Hội nghị nhà chung cư; đã có thỏa thuận chung về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua căn hộ.

Đối tượng áp dụng khung giá mới: cơ quan quản lý nhà ở sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố; chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư, ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Trường hợp doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư được hỗ trợ giảm giá dịch vụ hoặc chung cư có các khoản thu kinh doanh dịch vụ từ các diện tích thuộc phần sở hữu chung thì phải được tính để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư nhằm giảm giá dịch vụ nhà chung cư và có thể thu kinh phí thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá mới.

Số lượng lượt xem: 2052
Tin mới hơn
Tin đã đưa