title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) Quý III năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 11/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/01/2019 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 25/03/2019, 09:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 11/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/01/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) Quý III năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) Quý III năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 6762
Tin mới hơn
Tin đã đưa