title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016, Quý IV/2016 và năm 2016 (Quyết định số 80/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/01/2017)
Thứ hai, 25/03/2019, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/01/2017, Sở Xây dựng có Quyết định số 80/QĐ-SXD-KTXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2016 và năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: 

- Quyết định số 80/QĐ-SXD-KTXD;

- Thuyết minh Chỉ số giá giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2016 và năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 4355
Tin mới hơn
Tin đã đưa