title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 18216/SXD-QLCLXD ngày 27/12/2022 của Sở Xây dựng V/v rà soát thông tin về các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải đánh giá an toàn công trình trên địa bàn
Thứ ba, 27/12/2022, 08:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 18216/SXD-QLCLXD

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 305
Tin mới hơn
Tin đã đưa