title Quản lý nhà và công sở

Công văn số 2895/VPĐK-CNQ5 ngày 17/8/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00862 ngày 17/11/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp bị mất
Thứ tư, 24/08/2022, 07:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 2895/VPĐK-CNQ5

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 141
Tin mới hơn
Tin đã đưa