title Quản lý nhà và công sở

Công văn số 2896/CNQ5 ngày 17/8/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 010360 ngày 24/4/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp bị mất
Thứ tư, 24/08/2022, 07:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 2896/CNQ5

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 177
Tin mới hơn
Tin đã đưa