title Quản lý nhà và công sở

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng thông báo thu hồi Văn bản số 67/THA ngày 11/7/2001 của Phòng Thi hành án tỉnh Lâm Đồng
Thứ sáu, 14/05/2021, 07:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 257/CTHADS-NV về việc thu hồi Văn bản số 67/THA ngày 11/7/2001 của Phòng Thi hành án tỉnh Lâm Đồng.

Qua đó thông tin như sau:

Ngày 11/7/2001, Phòng Thi hành án tỉnh Lâm Đồng (nay là Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng) ban hành Văn bản số 67/THA về việc phối hợp thi hành án, với nội dung đề nghị Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận và các ngành chức năng của thành phố Hồ Chí Minh “tạm thời không cho chuyển dịch căn nhà số 184/21 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo cho công tác thi hành án sau này” nhằm đảm bảo việc thi hành án đối với ông Đinh Đức Liên, trú tại: 40A Trương Công Định, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo Bản án số 1377/HSPT ngày 28/6/2001 của Tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bản án số 1377/HSPT).

Theo nội dung Bản án số 1377/HSPT thì việc kê biên căn nhà tại 184/21 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh là để đảm bảo thi hành án các khoản bồi thường của Đinh Đức Liên, gồm: (i) Bồi thường cho bà Nguyễn Thị Ngân Giang, trú tại: 4/18 Hương lộ 110, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh số tiền 50.000.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án; (ii) Bồi thường cho bà Nguyễn Thị Lượng, trú tại: 63 Trương Công Định, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng số tiền 300.500.000 đồng, 120 chỉ vàng 24k và lãi suất chậm thi hành án; (iii) Bồi thường cho ông Hứa Phúc Nam, trú tại: 17A/61 Đào Duy Từ, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng số tiền 240.000.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án; (iv) Bồi thường cho bà Nguyễn Thị Hậu, trú tại: 30/13/10A Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh số tiền 20.000.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án; (v) Về án phí: Đinh Đức Liên phải nộp 50.000 đồng án phú HSST và 21.362.000 đồng án phú DSST.

Trong quá trình tổ chức thi hành án đối với vợ chồng ông Đinh Đức Liên và và Trương Thị Ngọc Nhung, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đống đã kê biên, xử lý, bán đấu giá nhà đất của ông Liên, bà Nhung tại 40A Trương Công Định, phường 1, thành phố Đà Lạt để thi hành án, trong đó đối với các khoản phải thi hành theo Bản án số 1137/HSPT đã thi hành xong khoản án phú 21.412.000 đồng và chi trả cho bà Nguyễn Thị Lượng số tiền 300.500.000 đồng, 120 chỉ vàng 24K và lãi suất theo án tuyên. Đối với các khoản được bồi thường của bà Giang, ông Nam, bà Hậu do sau khi Bản án số 1137/HSPT có hiệu lực pháp luật (ngày 28/6/2000) các đương sự này không có đơn yêu cầu thi hành nên đã hết thời hiệu thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993, do đó ông Đinh Đức Liên đương nhiên được miễn trừ nghĩa vụ thi hành án đối với những người này.

Đối với các nghĩa vụ thi hành án của ông Liên, bà Nhung theo các bản án khác cũng đã được cơ quan THADS tỉnh Lâm Đồng thi hành xong hoặc đình chỉ thi hành do người được thi hành án từ bỏ quyền lợi (ngày 01/02/2021 ông Tào Đình Cường tự nguyện không yêu cầu thi hành 383.848.350 đồng; ngày 04/3/2021 bà Hà Thị Lan tự nguyện không yêu cầu thi hành 872.866.456 đồng và 210 lượng vàng SJC) hoặc đã hết thời hiệu theo pháp luật về THADS nhưng đương sự không yêu cầu thi hành án. Như vậy đến nay nghĩa vụ thi hành án dân sự được đảm bảo bằng biện pháp kê biên tài sản tại 184/21 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh của ông Đinh Đức Liên theo Bản án số 1137/HSPT không còn do ông Liên đã thi hành án xong.

Từ căn cứ nêu trên, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng thu hồi Công văn số 67/THA ngày 11/7/2001 của Phòng Thi hành án tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật.

Đính kèm file: Công văn số 257/CTHADS-NV

 

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 1317
Tin mới hơn
Tin đã đưa