title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin cho Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 31/05/2022, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cử bà Trần Ngọc Bích đến liên hệ Sở Xây dựng tìm hiểu thông tin về dự án Ascent Lakeside (Quận 7) và dự án Ascent Plaza (quận Bình Thạnh) của Công ty Tiến Phát.

Qua rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về dự án Ascent Plaza tại số 375 – 377 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh của Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc

1.1. Về chủ trương đầu tư

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng có Công văn số 5515/SXD-PTĐT có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - Ascent Plaza tại số 375 - 377 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh

1.2. Về cấp phép xây dựng

Qua rà soát, đến nay Sở Xây dựng chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng liên quan đến dự án Ascent Plaza tại số 375 – 377 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh

1.3. Về tình hình quản lý hoạt động xây dựng

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Sở Xây dựng có Công văn số 4391/SXD-TT có ý kiến hướng dẫn thi công cọc thử dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - Ascent Plaza tại số 375 - 377 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh.

Qua kiểm tra, dự án đã ngưng thi công cho đến nay, không có hoạt động xây dựng.

1.4. Về huy động vốn, bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Qua rà soát, đến nay Sở Xây dựng chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục thông báo xác nhận nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn hoặc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở đối với dự án Ascent Plaza tại số 375 - 377 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh

2. Về dự án Ascent Lakeside tại Quận 7 của Công ty CP Tiến Phát Sanyo Home

Qua rà soát, đến nay Sở Xây dựng chưa tiếp nhận hồ sơ liên quan dự án Ascent Lakeside tại Quận 7 của Công ty CP Tiến Phát Sanyo Home

3. Về nội dung câu hỏi liên quan đến việc xử lý đối với hành vi huy động vốn chưa đúng quy định

Về việc này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Một trong các hành vi bị nghiêm cấm theo luật Nhà ở là Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên kết, hợp tác kinh doanh thực hiện ký hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án. Trong trường hợp dự án bất động sản đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, tại khoản 2 Điều 21 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, quy định về quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng: “Yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng; trường hợp không có thỏa thuận thì chỉ được thu tiền của bên mua không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Tại khoản 1 Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, quy định về Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai: Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua”.

Mặt khác, ngày 05 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng có Công văn số 4699/SXD-TT kiến nghị Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng có ý kiến đối với vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ; trong đó, kiến nghị Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp chủ đầu tư nhận tiền ứng trước, đặt cọc, thỏa thuận giữ chỗ đối với khách hàng.

Sở Xây dựng thông tin đến Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 50
Tin mới hơn
Tin đã đưa