title Quản lý nhà và công sở

Gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Thứ tư, 29/10/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6581/VP-ĐTMT ngày 18/8/2014 về ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố (viết tắt là dự thảo Quy chế)

Ngày 08/10/2014, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5170/UBND-TM về việc triển khai thực hiện chủ trương gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 48/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Việc gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ áp dụng đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân; không áp dụng gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với tổ chức.

2. Phạm vi điều chỉnh:

Việc xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ áp dụng đối với các Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đối với các Hợp đồng mua bán nhà ở ký sau ngày 31 tháng 12 năm 2014 thì không được hưởng chính sách ưu đãi gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

3. Điều kiện gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

Việc xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ áp dụng đối với các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền mua nhà ở trong năm 2014. Riêng đối với các trường hợp mua trả góp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhưng thời hạn trả góp hoàn tất sau năm 2014. thì không được xem xét gia hạn số tiền còn lại, mà hộ gia đình, cá nhân phải tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng mua nhà trả góp đã ký kết.

4. Thời gian và thời điểm gia hạn:

Việc xác định khả năng tài chính của hộ gia đình, cá nhân nhằm xây dựng tiêu chí xem xét, phân loại thời gian gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể rất khó thực hiện trên thực tế. Do đó, thời gian được gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là 24 tháng đối với tất cả các trường hợp.

5. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

Do hồ sơ và điều kiện gia hạn tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tương đối đơn giản và đảm bảo giảm bớt quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân được hưởng ưu đãi của nhà nước. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xem xét trong thời gian 05 ngày làm việc, trình Ủy ban nhân dân thành phố gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của hộ gia đình, cá nhân; trong trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính cùng phối hợp giải quyết.

Hồ sơ cụ thể theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính gồm:

- Bản chính Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (theo mẫu);

- Bản sao Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu cần).

Đính kèm:

Số lượng lượt xem: 497
Tin mới hơn
Tin đã đưa