title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố
Chủ nhật, 31/01/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

hực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn thành phố (Quy định), trong nội dung đã có tổng hợp những ý kiến góp ý của các đơn vị (khi góp ý cho dự thảo Chỉ thị).

Căn cứ quy định tại Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý dự thảo Quy định. Dự thảoQuy định và dự thảoTờ trình trình Ủy ban nhân dân Thành phố được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm, góp ý và có văn bản phúc đáp cho Sở Xây dựng trước ngày18/02/2016, đồng thời hỗ trợ gửi file góp ý qua địa chỉ email: qlcl.sxd@thphcm.gov.vn để thuận lợi trong công tác tổng hợp.

Sở Xây dựng sẽ tổng hợp những ý kiến đóng góp để hoàn tất dự thảo Quy định, gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 563
Tin mới hơn
Tin đã đưa