title Phát triển đô thị

Hội thảo “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025”
Thứ năm, 13/06/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm tập hợp ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học có tâm huyết và hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu về quá trình quản lý và phát triển đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam để có cơ sở hoàn chỉnh Báo cáo Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Sở Xây dựng tổ chức Hội thảo “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025”.

Qua đó tập trung đánh giá, xác nhận số liệu và trao đổi thống nhất các nội dung trọng tâm như sau:

- Thực trạng phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

- Các thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân.

- Bài học kinh nghiệm của quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011-2020.

- Bối cảnh và xu hướng trong giai đoạn 2021-2030.

- Quan điểm, mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030.

- Các nhiệm vụ chủ yếu và định hướng giải pháp giai đoạn 2021-2030.

- Kế hoạch thực hiện giai đoạn 5 năm 2021-2025. 

Đồng chủ trì hội thảo:

- Ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Phạm Phú Quốc - PhóViện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Thời gian tổ chức: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, thứ Bảy, ngày 15/6/2019.

Địa điểm: Hội trường (lầu 4), Sở Xây dựng, số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình hội thảo:

- 08h00 – 08h20: Đón tiếp khách mời.

- 08h20 – 08h30: Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời.

- 08h30 – 08h40: Phát biểu khai mạc.

- 08h40 – 09h00: Phần trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

- 09h00 –10h00: Trình bày tham luận và trao đổi, thảo luận.

- 10h00 – 10h10: Giải lao.

- 10h10 – 11h15: Trình bày tham luận và trao đổi, thảo luận.

- 11h15 – 11h30: Phát biểu kết thúc của người Chủ trì hội thảo.

Nguồn: P. PTĐT

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy

Số lượng lượt xem: 2195
Tin mới hơn
Tin đã đưa