title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 10: Kế hoạch số 10059/KH-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 10, giai đoạn 2016-2020
Thứ ba, 20/03/2018, 02:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 10, giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 10059/KH-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10)

QT

Số lượng lượt xem: 894
Tin mới hơn
Tin đã đưa