title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 10: Kế hoạch số 1651/KH-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Quận 10
Thứ ba, 20/03/2018, 02:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Quận 10 (Kế hoạch số 1651/KH-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10)

QT

Số lượng lượt xem: 1238
Tin mới hơn
Tin đã đưa