title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch số 7104/KH-SXD-TĐDA ngày 26/6/2020 của Sở Xây dựng về giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư
Thứ hai, 29/06/2020, 07:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Kế hoạch số 7104/KH-SXD-TĐDA được đăng tải tại đây.

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 2506
Tin mới hơn
Tin đã đưa