title Thẩm định dự án

Kế hoạch số 8707/KH-SXD-TĐDA ngày 16/7/2019 của Sở Xây dựng về Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2019 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng phê duyệt quyết định đầu tư
Thứ sáu, 26/07/2019, 06:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch số 8707/KH-SXD-TĐDA ngày 16/7/2019 của Sở Xây dựng về Giám sát, đánh giá đầu tư năm 2019 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng phê duyệt quyết định đầu tư

QT

Số lượng lượt xem: 1510
Tin mới hơn
Tin đã đưa