title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 32, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 02/08/2022, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 32, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 477
Tin mới hơn
Tin đã đưa