title Giới thiệu chung

Quyết định số 1637/QĐ-SXD-TCCB ​​​​​​​ngày 25/9/2020 của Sở Xây dựng về phân công công tác Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 30/09/2020, 02:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/9/2020, Sở Xây dựng có Quyết định số 1637/QĐ-SXD-TCCB về phân công công tác Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đính kèm file: Quyết định số 1637/QĐ-SXD-TCCB tại đây.

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 4103
Tin mới hơn
Tin đã đưa