title Văn bản quy phạm pháp luật về cây xanh

Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 18/08/2004, 02:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố  Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 1546
Tin mới hơn