title Phát triển đô thị

Thông báo mời gọi đầu tư dự án Khu phức hợp Đầm Sen phường 3 quận 10
Thứ ba, 03/07/2012, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Căn cứ Công văn số 3149/UBND-ĐTMT ngày 30/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận báo cáo, đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Công văn số 1561/SQHKT-QHKV1 ngày 10/6/2011 về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đối với Đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Đầm Sen, phường 3, quận 11.

Căn cứ Thông báo số 163/TB-VP ngày 19/3/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân về giải quyết các kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận 11.

Căn cứ Công văn số 1366/UBND-ĐTMT ngày 28/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấm dứt thực hiện Công văn số 4041/UBND-ĐTMT ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Khu phức hợp Đầm Sen tại phường 3, quận 11.

Căn cứ Công văn số 4777/VP-ĐTMT ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự án Khu phức hợp Đầm Sen tại phường 3, quận 11.

Nay Sở Xây dựng thông báo công khai các thông tin của dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Đầm Sen tại phường 3, quận 11 trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Xây dựng để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, cụ thể như sau:

1. Về phạm vi, ranh giới:

Khu phức hợp Đầm Sen, phường 3, quận 11 có vị trí tiếp giáp đường ven Kênh Tân Hóa và nằm giữa Khu A và Khu B của Công viên văn hóa Đầm Sen.

- Phía Bắc giáp: Công viên Văn hóa Đầm Sen;

- Phía Tây giáp: Kênh Tân Hóa;

- Phía Nam giáp: Công viên Văn hóa Đầm Sen và một phần khu dân cư phường 3;

- Phía Đông giáp: Công viên Văn hóa Đầm Sen.

2. Quy mô diện tích và dân số:

- Quy mô diện tích đất khoảng 54.568,3m2, trong đó có 7.635,9m2 đường hiện hữu do Nhà nước quản lý.

- Quy mô dân số:

+ Chung cư: 5.600 người (tương ứng 1.600 căn hộ);

+ Khách sạn: 1.000 người (khách vãng lai).

3. Số hộ dân, đơn vị tổ chức bị ảnh hưởng: 398 (theo bảng tổng hợp dự toán của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 11 lập ngày 26/3/2012).

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 731
Tin mới hơn
Tin đã đưa