title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình
Thứ hai, 12/12/2022, 03:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông tư số 06/2022/TT-BXD

QT

Số lượng lượt xem: 205
Tin mới hơn
Tin đã đưa