title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Huỳnh Thị Vân, hỏi về xử phạt vi phạm hành chính
Thứ năm, 05/01/2023, 05:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Huỳnh Thị Vân (vana41234@gmail.com), nội dung như sau:

“Chào anh/chị,

Cho em hỏi trường hợp người đi thuê đất để xây dựng nhà nhưng trong thời gian thuê đất, người thuê đất xây dựng nhà mà chưa có giấy phép xây dựng thì khi bị xử phạt thì người đi thuê bị phạt hay chủ đất bị phạt ạ?

Em cảm ơn.”

Trả lời:

Chào bà Huỳnh Thị Vân, thông tin bà đưa ra chưa đầy đủ, cụ thể để chúng tôi có thể trả lời một cách chính xác nhất, như: hợp đồng thuê đất? Có hay không có các thỏa thuận giữa người thuê đất và chủ đất về việc xây dựng?

Do đó, với các thông tin bà cung cấp, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo khoản 9 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021) quy định: “Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.”.

Theo khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021) quy định: “Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.”.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021) quy định chung về cấp giấy phép xây dựng: 

“1. Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;

b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;

c) Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này;

d) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

đ) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;

e) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này;

h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

k) Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g, h và i khoản này, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.”.

Theo điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính:

“d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng;”.

Căn cứ vào các quy định như trên, trước khi tiến hành xây dựng nhà ở, chủ đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng theo quy định. Trường hợp tổ chức xây dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, chủ đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đối với từng vụ việc cụ thể, căn cứ vào tài liệu, hồ sơ và chứng cứ chứng minh vi phạm hành chính do người có thẩm quyền thu thập được trong quá trình xử lý vi phạm hành chính để xử phạt người thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Sở Xây dựng thông tin như trên để bà Huỳnh Thị Vân (vana41234@gmail.com, Quận 12) được rõ.

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 163
Tin mới hơn
Tin đã đưa