title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thu Hường, hỏi về làm mái tôn sân thượng
Thứ tư, 06/07/2022, 06:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thu Hường (thuhuong808@gmail.com), nội dung như sau:

“Kính gửi quý Sở,

Nhà tôi xây dựng và hoàn công năm 2016. Trong quá trình sử sụng tôi muốn làm mái tôn trên sân thượng, không xây tường chỉ hàn cột sắt mục đích để che chống nắng trồng rau và làm dàn phơi đồ.

Vậy theo Quy định điểm g Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng về miễn xin giấy phép xây dựng. Gia đình tôi có thuộc trường hợp được miễn xin cấp phép xây dựng hay không.

Rất mong trả nhận được phản hồi từ Quý sở. Trân trọng.”

Trả lời:

Việc xây thêm mái tôn trên sân thượng (không xây tường chỉ hàn cột sắt mục đích để che chống nắng trồng rau và làm dàn phơi đồ) không thuộc trường hợp được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 30, Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng). Do đó, đề nghị Bà liên hệ Ủy ban nhân dân quận - huyện (nơi công trình xây dựng) để hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định.

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 787
Tin mới hơn
Tin đã đưa