title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Phạm Thị Thu Hiền, hỏi về Điều kiện được phép mở bán dự án căn hộ chung cư
Thứ hai, 15/08/2022, 06:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Phạm Thị Thu Hiền (hienpham.vcb@gmail.com), nội dung như sau:

“Tôi xin hỏi trường hợp dự án Khu phức hợp Bách Phú Thịnh, tại Phường Hiệp Phú, Quận 9 (Nay là thành phố Thủ Đức) còn 104 căn hộ chưa có công văn của Sở Xây Dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lại đối với 104 căn này thì có được phép bán không? Hiện tại dự án này đã có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng do Bộ Xây dựng cấp. Như vậy thì có thể xem là nhà ở đã hình thành và được phép mở bán hay vẫn là nhà ở hình thành trong tương lại và vẫn phải có công văn chấp thuận của Quý Sở về việc đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai?”

Trả lời:

Chào bà, về nội dung bà hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 3 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng”; Đồng thời, tại khoản 18 Điều 3 của Luật Nhà ở 2014 cũng quy định: “Nhà ở có sẵn là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng”.

Theo ý kiến của Quý công dân là dự án Khu phức hợp Bách Phú Thịnh, tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức còn 104 căn hộ chưa có công văn của Sở Xây dựng có ý kiến về đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và dự án đã có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng do Bộ Xây dựng cấp. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, 104 căn hộ còn lại thuộc dự án Khu phức hợp Bách Phú Thịnh, tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức thuộc trường hợp nhà ở có sẵn.

Tại khoản 2 Điều 4 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định nguyên tắc kinh doanh bất động sản: “Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này”; tại khoản 1 Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải có đủ các điều kiện sau đây: Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án”. Do đó, trường hợp 104 căn hộ còn lại thuộc dự án Khu phức hợp Bách Phú Thịnh, tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên, theo pháp luật nhà ở và kinh doanh bất động sản mới được đưa vào kinh doanh theo quy định.

Căn cứ Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, quy định doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản bao gồm các nội dung như đặc điểm, tính chất, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư; Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai...; Sở Xây dựng đề nghị Quý công dân liên hệ chủ đầu tư để được làm rõ, thông tin cụ thể về tình trạng pháp lý của căn hộ của mình tại dự án.

Trân trọng!

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 1469
Tin mới hơn
Tin đã đưa