title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Thiên Bảo, hỏi về Quỹ bảo trì có được dùng cho mục đích khác nếu được Hội nghị nhà chung cư biểu quyết thông qua?
Thứ ba, 02/08/2022, 06:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Huỳnh Thiên Bảo (petty.vo@gmail.com), nội dung như sau:

“Kính gửi Sở Xây dựng,

Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư lấy ý kiến biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư và được cư dân đồng ý thông qua việc sử dụng Quỹ bảo trì để chi trả cho một công việc không thuộc phạm vi quy định về sử dụng Quỹ bảo trì thì việc sử dụng Quỹ bảo trì này có được xem là hợp pháp không?

Rất mong nhận được ý kiến giải đáp từ Quý Sở. Trân trọng.”

Trả lời:

Chào ông,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

- Khoản 2, khoản 3 Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu như sau:

“2. Kinh phí bảo trì quy định tại Điều 108 của Luật này chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác; trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì chưa sử dụng hết thì được sử dụng để hỗ trợ tái định cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư mới sau khi được xây dựng lại.

3. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua hằng năm. Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung phải có hóa đơn tài chính, có thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội nghị nhà chung cư.

Thành viên Ban quản trị nhà chung cư có quyết định sử dụng kinh phí không đúng quy định tại khoản 2 Điều này và khoản này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại.”

- Điều 34 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì như sau:

“1. Bảo trì các hạng mục và phần diện tích thuộc sở hữu chung quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở.

2. Bảo trì hệ thống các thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư, bao gồm thang máy, máy phát điện, máy bơm nước, hệ thống thông gió, hệ thống cấp điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, các thiết bị điện dùng chung, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cấp ga, lò sưởi trung tâm, phát thanh truyền hình, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, cột thu lôi và các thiết bị khác dùng chung cho nhà chung cư.

3. Bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài kết nối với nhà chung cư; các công trình công cộng quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở.

4. Xử lý nước thải ứ nghẹt, hút bể phốt định kỳ; cấy vi sinh cho hệ thống nước thải của nhà chung cư.

5. Các hạng mục khác của nhà chung cư thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Khoản 1 Điều 37 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu như sau:

“1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư nào chỉ được dùng để bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà đó. Ban quản trị nhà chung cư chỉ được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư vào việc bảo trì các hạng mục quy định tại Điều 34 của Quy chế này; trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì chưa sử dụng hết thì được sử dụng để hỗ trợ tái định cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư mới sau khi được xây dựng lại.

- Khoản 19 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 37 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016 /TT-BXD quy định: Ban quản trị nhà chung cư phải thông báo công khai tại hội nghị nhà chung cư thông tin về tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đã lập, không được thay đổi tài khoản này và định kỳ 06 tháng thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư về các khoản chi tiêu tiền gửi kinh phí bảo trì (nếu có). Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Quy chế này và phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định để theo dõi, quản lý.

- Điểm a khoản 2 Điều 69 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với ban quản trị nhà chung cư khi có hành vi sau:

a) Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định”

Căn cứ các quy định trên thì việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì) và phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định để theo dõi, quản lý. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư, Chủ đầu tư có hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư thì báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 1749
Tin mới hơn
Tin đã đưa