title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Lưu Gia Có, hỏi về nộp hồ sơ thông báo khởi công nhà ở riêng lẻ
Thứ ba, 20/07/2021, 08:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Lưu Gia Có (ksgiaco@gmail.com), nội dung như sau:

“Đối với nhà ở riêng lẻ 57m2 (tổng diện tích sàn xây dựng (3.1x6.5)m2. Khi nộp hồ sơ thông báo khởi công ngoài Giấy phép xây dựng, Bảo hiểm, hợp đồng, Chứng chỉ liên quan, biện pháp bảo vệ môi trường và biện pháp thi công móng băng, có cần phải nộp bản vẽ thiết kế (kiến trúc + kết cấu) cho Thanh tra địa bàn hay không?”

Trả lời:

Chào ông Lưu Gia Có,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, quy định về thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân như sau:

“a) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình;

b) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện;

c) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.”

Hiện nay, theo quy định pháp luật không yêu cầu chủ đầu tư công trình nhà ở riêng lẻ nộp bản vẽ thiết kế (kết cấu và kiến trúc) cho cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng có thể yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cung cấp các hồ sơ, bản vẽ nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát quá trình thi công xây dựng và việc tuân thủ quy định của các đơn vị tham gia thi công xây dựng.

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 1084
Tin mới hơn
Tin đã đưa