title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Hiếu, hỏi về ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để quản lý thi công xây dựng công trình
Thứ hai, 22/08/2022, 09:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Hiếu (nguyenhuuhieu94dha@gmail.com), nội dung như sau:

"Trong quá trình soạn thảo Nhật ký thi công đơn vị thi công soạn thảo nội dung trên máy tính, cuối ngày in ra giấy và ký xác nhận giữa cán bộ kỹ thuật thi công và tư vấn giám sát, sau đó ghép thành quyển nhật ký, như vậy nhà thầu áp dụng là có đúng theo quy định tại Điều 8 Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 hay không? Xin cảm ơn!"

Trả lời:

Chào ông, về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công được thỏa thuận lựa chọn ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để quản lý thi công xây dựng công trình. Trường hợp nhà thầu thi công soạn thảo nội dung nhật ký thi công trên máy tính, cuối ngày in ra giấy và ký xác nhận giữa cán bộ kỹ thuật thi công và tư vấn giám sát, sau đó ghép thành quyển nhật ký là phù hợp quy định.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 538
Tin mới hơn
Tin đã đưa