title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Ngọc, hỏi về gia hạn giấy phép xây dựng
Thứ ba, 22/11/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Minh Ngọc (Khac_ngoc@yahoo.com, Quận 10), nội dung như sau:

“Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của tôi được cấp ngày 02/10/2021, tôi thông báo khởi công ngày 10/9/2022 hiện tôi đang thi công xây dựng, vậy đến ngày 02/10/2022 tôi có phải đi gia hạn giấy phép xây dựng tại UBND Quận hay không? Nếu không gia hạn vẫn thi công sau ngày 02/10/2022 tôi có bị xử phạt hết hạn giấy phép xây dựng không?”

Trả lời:

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 99, Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Trường hợp ông đã đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 37, Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14) và đã khởi công xây dựng trước ngày Giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công thì không cần phải gia hạn Giấy phép xây dựng theo quy định.

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 172
Tin mới hơn
Tin đã đưa