title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Trịnh Đình Đức, hỏi về sản phẩm xây dựng - Vật liệu xây dựng
Thứ tư, 14/12/2022, 07:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Trịnh Đình Đức (trinhduc2102@gmail.com, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội), nội dung như sau:

“Kính gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh,

Tôi có vài thắc mắc mong muốn được giải đáp như sau:

1. Khái niệm, định nghĩa về Sản phẩm xây dựng - Vật liệu xây dựng - Thiết bị.

2. Trong trường hợp Hợp đồng xây dựng không có quy định cụ thể về thí nghiệm đối chứng thì các Vật liệu xây dựng như: Dây cáp điện, Ống bảo hộ dây điện, Aptomat các loại, Ống cấp thoát nước có thuộc danh mục bắt buộc phải thí nghiệm đối chứng không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!”.

Trả lời:

1. Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng quy định:

“Vật liệu xây dựng là sản phẩm, hàng hóa được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang thiết bị điện và thiết bị công nghệ”.

Do đó, các sản phẩm, hàng hóa như dây cáp điện, ống bảo hộ dây điện, aptomat các loại không được hiểu là vật liệu xây dựng theo quy định nêu trên.

2. Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng quy định như sau về thí nghiệm đối chứng:

Điều 5. Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình

1. Thí nghiệm đối chứng trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Được quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, hợp đồng xây dựng;

b) Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình hoặc công trình được thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế;

c) Theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng”.

Do đó, đề nghị ông Trịnh Đình Đức nghiên cứu, thực hiện theo các quy định nêu trên.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 169
Tin mới hơn
Tin đã đưa