title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Vận động tham dự giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
Thứ năm, 26/05/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 680/UBND-ĐTMT ngày 13/4/2016 về đề xuất vận động tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng; trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối họp với các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân các quận/huyện triển khai thực hiện theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng kính đề nghị các đơn vị hỗ trợ đăng tải thông tin triến khai Cuộc vận động tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng năm 2016 với nội dung như sau:

1. Thông tin về Cuộc vận động

Nhằm nâng cao nhận thức của các chủ thể hoạt động xây dựng về chất lượng công trình xây dựng; để các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố ngày càng đạt chất lượng, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng phát động Cuộc vận động tham gia giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Chính phủ và Bộ Xây dựng tổ chức trong năm 2016.

Đối tượng tham dự Giải thưởng là các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật từ cấp III trở lên được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các Giải thưởng sau:

1.1. Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng

Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng là Giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng cho công trình xây dựng đạt chất lượng cao, tiêu biểu.

Những tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng, đề nghị gửi văn bản giới thiệu công trình về Sở Xây dựng trước ngày 01/7/2016 để được kiểm tra, xem xét, trình Ủy ban nhân dânThành phố trước khi giới thiệu, đề cử công trình tiêu biểu trên địa bàn tham dự Giải thưởng.

Những công trình được Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý giới thiệu tham dự Giải thưởng sẽ nộp hồ sơ đăng ký về Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trước ngày 01/8/2016;

1.2. Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao và Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao

Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao và Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao là các Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tặng cho công trình, gói thầu xây dựng đạt chất lượng cao, tiêu biếu.

Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng được gửi trực tiếp về Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trước ngày 30/10/2016; đồng thời, Bản đăng ký tham dự Giải thưởng cũng được gửi về Sở Xây dựng.

1.3. Các Quy định về tổ chức giải thưởng

Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng;

- Điều 9 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng ban hành quy định tổ chức Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện tham dự Giải thưởng, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng để được hướng dẫn (số điện thoại: 08 39326214 - số nội bộ: 756 - 757 hoặc email: qlcl.sxd@tphcm.gov.vn).

2. Thời gian đăng tải thông tin: Tháng 5 và tháng 6 năm 2016.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 662
Tin mới hơn
Tin đã đưa