title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 19/06/2020, 07:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/6/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 6828/SXD-KTXD Về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đó, thông tin như sau:

Ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố công bố tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 để quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Việc xử lý chuyển tiếp được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 12/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Nội dung Công văn số 6828/SXD-KTXD ngày 19/6/2020 được đăng tải tại đây.

Nội dung Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 được đăng tải tại đây.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 13935
Tin mới hơn
Tin đã đưa