Văn bản qui phạm pháp luật

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 13, từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 13, từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023 Văn phòng Sở

1679306251659483.pdf

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ II/2023 và thi lại kỳ I/2023

Đính kèm Danh sách thí sinh thi vào ngày 22/3/2023 Thí sinh có mặt đúng giờ theo Thông báo để làm thủ tục vào phòng thi. Trường...

DS thi sinh du thi sat hach MGBĐS ky II thi lại ky I.pdf

20

1679116717916 Huong-dan-tim-ban-ghep-doi-nhanh-nhat.pdf

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

  (Mic.gov.vn) - Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu bài nói của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh...

Chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính của lĩnh vực vật liệu xây dựng tại TP.HCM năm 2023

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc...

Quyết định số 339/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 339/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 342/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 342/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

342.signed.pdf

Quyết định số 341/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 341/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

341.signed.pdf

Quyết định số 340/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 340/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

340.signed.pdf

339.signed.pdf

Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đăng tải công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành...

TT 28 Bang Thong tin San giao dich BDS 17-3-23.pdf

17

1678941724050 hi.pdf