Văn bản qui phạm pháp luật

27/2016/TT-BXD
Thứ năm, 15/12/2016, 07:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 27/2016/TT-BXD
Người ký: Đỗ Đức Duy
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: khác
Ngày ban hành: 15/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Tài liệu đính kèm:
VanBanGoc_TT 27-2016-BXD-singed.pdf
Số lượng lượt xem: 266