Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới...

Tin bài đang cập nhật ...

Thông tin chung

Kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư

Quận 1: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Thông báo số 62/TB-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Thông báo số 63/TB-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 3: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 11 đường Võ Văn Tần Phường 6 Quận 3 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 163/TB-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 6 Bis đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 186/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường 6, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 187/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Trúc Giang, phường 12, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 5: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo Phường 11 Quận 5 (14/03/2018)
Quận 5: Thông báo số 354/TB-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5 (14/03/2018)

Văn bản hướng dẫn về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ

Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tổ chức thực hiện Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2016-2020 (15/05/2018)
Quận 10: Kế hoạch số 10059/KH-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 10, giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận 10: Kế hoạch số 10114/KH-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 10, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 (20/03/2018)
Quận 10: Kế hoạch số 1651/KH-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Quận 10 (20/03/2018)
Quận 11: Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 11/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 11 (20/03/2018)
Quận 11: Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 11/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 11 (20/03/2018)
Quận 1: Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 1, giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận 1: Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư 128 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (20/03/2018)
Quận 1: Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về xây dựng mới chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (20/03/2018)
Quận 1: Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về xây dựng mới chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (20/03/2018)

Thông báo mời gọi đầu tư