title Công Đoàn Sở

Công văn số 64/CĐVC ngày 02/6/2021 của Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thứ sáu, 04/06/2021, 05:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/6/2021, Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 64/CĐVC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

Đính kèm file: Công văn số 64/CĐVC.

QT

Số lượng lượt xem: 621