Đảng bộ sở

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 06:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Nghị quyết số 13-NQ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 210
Tin đã đưa