Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

title Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cách rèn luyện đạo đức cách mạng
Thứ tư, 17/10/2012, 23:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Những lỗi lầm chính là:

1. Trái phép
2. Cậy thế
3. Hủ hoá
4. Tư túng
5. Chia rẽ...
6. Kiêu ngạo...

Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm, thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa.

 - Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ tỉnh, huyện và làng
 17-10-1945, t. 4, tr. 57, 58.

           

1- Mình đối với mình : Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.

2- Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với nhau, nhưng không che đậy những điều dở. Học cái hay sửa chữa cái dở. Không nên tranh giành ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị...

Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hoá,
20-2-1947, t. 5, tr. 54.

  

... Chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm sau đây:

a. Địa phương chủ nghĩa...

b. Óc bè phái…

c. Óc quân phiệt, quan liêu...

d. Óc hẹp hòi...

e. Ham chuộng hình thức...

f. Làm việc lối bàn giấy...

g. Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm...

h. Ích kỷ, hủ hoá...

 Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ, 1-3-1947, t. 5, tr. 71 - 74.

 

Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, v.v.., mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó.

Chúng ta chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hòi, đồng thời cũng phải chống thói ba hoa. Vì thói này cũng hại như hai bệnh kia. Vì ba thứ đó thường đi với nhau.

Sửa đổi lối làm việc, 10-1947, t. 5, tr. 238, 239, 299.

Đặng Tường Vy (st)

Số lượng lượt xem: 868
Tin đã đưa