Thủ tục hành chính

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân
Thứ hai, 22/07/2019, 03:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Giám Định Tư Pháp Xây Dựng
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu là giám định viên tư pháp xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ        

Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng. Trường hợp từ chối: thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có quyết định bổ nhiệm, Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm công bố danh sách giám định viên tư pháp xây dựng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố đồng thời gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp để công bố chung.

- Bước 4: Cá nhân căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Cách thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ

+ Giấy đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng (theo mẫu);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm; bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội dung đề nghị bổ nhiệm;

+ Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc;

+ Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết:
20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng:
Cá nhân có nhu cầu là giám định viên tư pháp xây dựng.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng hoặc văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn:
Mẫu Giấy đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tài liệu đính kèm:
A-VI-1- Thu tuc bo nhiem giam dinh vien tu phap XD.docx
Số lượng lượt xem: 1065