Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
Thứ ba, 30/07/2019, 15:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Kinh Doanh Bất Động Sản
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản do chứng chỉ bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3) từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút) và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ). Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Cách thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu);

+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Chứng chỉ cũ (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời gian giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Ghi rõ cấp lại) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí
200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
Tên mẫu đơn:
Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014.

- Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

- Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 980