Đoàn sở

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 5614/SXD-TT ngày 26/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 26/05/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/5/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 5614/SXD-TT về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: Công văn số 5614/SXD-TT.

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 1600
Tin đã đưa