Đoàn sở

title Đoàn Sở

Tuổi trẻ Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả giải pháp cải cách thủ tục hành chính
Thứ tư, 09/11/2022, 08:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 4240/KH-SNV ngày 13/9/2022 của Sở Nội vụ về tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Sở Xây dựng giới thiệu Video clip tham dự Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022:

“Tuổi trẻ Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả giải pháp cải cách thủ tục hành chính”

Video clip nhằm tuyên truyền, giới thiệu mô hình Đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng.

Hà Linh Chi

Số lượng lượt xem: 738
Tin đã đưa