Thông tin chung

Giới thiệu Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (08/10/2013)
Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền (28/06/2021)
Thông tin liên hệ (23/08/2022)
Đảng bộ Sở (28/05/2021)
Đoàn Sở (16/05/2022)
Lịch sử hình thành Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (14/02/2014)
Đồng chí Phan Thị Thắng và đồng chí Lê Hòa Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM (09/12/2020)
Sơ lược về tiểu sử lãnh đạo Sở Xây dựng (14/09/2020)
Bà Nguyễn Thị Thu Nga giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM (28/06/2021)
Công đoàn Sở (17/05/2019)
Ông Trần Hoàng Quân giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM (07/04/2021)
Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (21/01/2021)
Quyết định số 1637/QĐ-SXD-TCCB ​​​​​​​ngày 25/9/2020 của Sở Xây dựng về phân công công tác Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (30/09/2020)
Ông Đặng Phú Thành giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (14/09/2020)
Thông báo số 3659/TB-TTHT ngày 08/9/2020 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật (11/09/2020)
Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng Sở (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Cán bộ (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển đô thị (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Thẩm định dự án (05/08/2015)