CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đề nghị cho biết công bố đơn giá cọc ống bê tông ly tâm
Thứ ba, 23/07/2019, 14:33 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đề nghị cho biết công bố đơn giá cọc ống bê tông ly tâm
Người gửi: Nguyên Ngọc Huy Email: Huyngocbao@72gmail.com
Địa chỉ: THu Duc Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Hiện nay chung tôi đang lập đơn giá dự toán cho công tác thi công cọc ống tuy nhiên trong thông báo giá hàng tháng không thấy có đơn giá sản xuất cọc ống D400mm tại TPHCM. Đề nghị chỉ dẫn cho tôi
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Ngọc Huy, Qua nội dung câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Bảng Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn TP.HCM, do Sở Xây dựng công bố hàng tháng, quý không có giá mặt hàng Cọc ống D400mm. Bảng Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng chỉ là một trong những cơ sở tham khảo để phục vụ cho lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 15, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: “Giá vật liệu xây dựng được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến hiện trường xây lắp được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình”. Đề nghị bạn căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo đúng quy định./.
Số lượng lượt xem: 263