CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

cấp phép XD
Thứ tư, 24/07/2019, 02:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: cấp phép XD
Người gửi: Phương Lan Email: phuonglan1946@yahoo.com.vn
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Luật Xây dựng quy định: muốn mở cửa sổ tầng 1, 2... phải lùi tường nhà cách ranh giới đất chung 2m. Bề rộng tường nhà tôi dài 4m, tôi lùi nửa búc tường (2m) và mở cửa sổ tại nửa bức tường này (trong khi nửa bức tường không lùi tôi xây kín) thì xây dựng quận không cấp phép vì viện dẫn quy định của Bộ Xây dựng. Tại sao quy định vô lý như vậy? Theo tôi, tác dụng của mở cửa sổ để ngăn ngừa cửa Bộ Xây dựng ở vị trí trí nửa bức tường đã thụt lùi 2m và cả bức tường thụt lùi là giống nhau. Xin giải thích dùm.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/bà Phương Lan. Phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/bà như sau : Câu hỏi chưa rõ, do đó không thể trả lời cụ thể cho ông/bà. Tuy nhiên, việc cấp phép xây dựng phải đảm bảo các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng do các cơ quan cấp phép xây dựng xem xét cụ thể đối với từng trường hợp.
Số lượng lượt xem: 199