CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chỉ số giá xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 04:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chỉ số giá xây dựng
Người gửi: Nguyễn Hoài Nam Email: hoainam102003@yahoo.com
Địa chỉ: Q.1, TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 01/11/2012
Nội dung: Tôi có liên hệ Bộ Xây Dựng thì được biết từ Qúy 4/2011, Sở Xây Dựng sẽ ban hành Chỉ số giá xây dựng (thay cho Bộ). Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thấy các chỉ số này được Sở Xây Dựng công bố. Xin vui lòng cho biết khi nào thì quý Sở sẽ ban hành các chỉ số này. Xin cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Nguyễn Hoài Nam, Vấn đề Bạn hỏi, Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kế hoạch thu thập, tính toán và xác định Chỉ số giá xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 và theo công văn số 2034/UBND-ĐTMT ngày 07/05/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn tất các trình tự thủ tục theo quy định, Sở Xây dựng sẽ thực hiện việc công bố và đăng tải trên trang thông tin của Sở (http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/). Đề nghị bạn thường xuyên cập nhật trang thông tin Website của Sở Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 709