CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 02:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Lê Minh Huệ Email: huutung087@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin hỏi, trong trường hợp nào thì chứng chỉ hành nghề môi giới và định giá bất động sản bị thu hồi? Và thu hồi bao lâu thì được cấp lại? Người môi giới và định giá có bị trách nhiệm trước tòa về tính chính xác của giao dịch BĐS này hay không? Ví dụ như giấy tờ giả mạo khiến 1 bên bị ảnh hưởng.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Minh Huệ. Phòng Phát triển nhà Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : - Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ: " Điều 20: Thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản 1. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản có trách nhiệm thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây: a) Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự; b) Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực; c) Chứng chỉ bị tẩy xoá, sửa chữa; d) Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề; đ) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Điều 44, Điều 51 của Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ; e) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định đến mức bị thu hồi chứng chỉ theo quy định của pháp luật. 2. Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ." - Tòa sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể của cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản liên quan đến từng nội dung bị khiếu nại và nếu vi phạm, tòa sẽ xử lý hình sự và chứng chỉ hành nghề sẽ bị thu hồi theo quy định nêu trên.
Số lượng lượt xem: 198