CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Có được mua nhà theo NĐ61/CP không?
Thứ tư, 24/07/2019, 05:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Có được mua nhà theo NĐ61/CP không?
Người gửi: Phan Thị Hồng Hạnh Email: honghanhdvci@yahoo.com.vn
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Nhà tôi thuộc SHNN gốc trả góp trước 30/4/1975 chưa trả hết tiền. Năm 2009 tôi liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục ký HĐTN ngắn hạn. Năm 2010 tôi hoàn tất thủ tục chuyển quyền thuê và ký HĐTN 60 tháng theo quy định đã thanh toán tiền thuê nhà đầy đủ, nhưng đến nay 25/10/2011 tôi vẫn chưa được mua nhà theo NĐ 61/CP. Lý do nơi thụ lý hồ sơ cho rằng tôi bị vướng công văn 76 có Quyết định bố trí sử dụng nhà sau ngày 27/11/1992(vì QĐ CQT của tôi có từ ngày 12/8/2010) và phải chờ chỉ đạo của Thủ tướng. Như vậy đúng hay sai? Vậy tôi có được mua nhà theo NĐ61/CP hay không? Mong quý cơ quan trả lời cho tôi được rõ. Trân trọng.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bà Hồng Hạnh. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà như sau : Căn cứ Quyết định số 6017/QĐ-UB-QLĐT ngày 27/10/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục bán nhà mua trả góp trước ngày 30/4/1975 chưa trả hết tiền và điểm 3.2 Công văn số 28/SXD-QLN ngày 15/4/2009 của Sở Xây dựng hướng dẫn giải quyết hồ sơ nghiệp vụ đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước: “Thời điểm bố trí sử dụng được tính tại thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định bố trí sử dụng (hoặc thời điểm ký hợp đồng thuê nhà có thời hạn 60 tháng) đối với căn nhà đó. Không xét thời điểm chuyển quyền sang thuê hay thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định chuyển quyền sang thuê. Việc xem xét bán nhà theo cơ chế giá nào còn phải được căn cứ vào điều kiện của người đang sử dụng nhà ở”, thì các trường hợp nhà có nguồn gốc mua trả góp trước ngày 30/4/1975, nay chuyển qua mua theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ không bị điều chỉnh bởi Công văn số 76/UBND-ĐTMT-M ngày 20/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về áp dụng thời điểm ngày 01/11/1992 (ngày Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành) trong việc mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
Số lượng lượt xem: 248