CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Công bố giá VLXD
Thứ hai, 22/07/2019, 15:37 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Công bố giá VLXD
Người gửi: Vũ Thị Chúc Quỳnh Email: chucquynh23@gmail.com
Địa chỉ: Tập Đoàn Quang Trung Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 12/04/2018
Nội dung: Kính gửi Sở XD - tp HCM, Doanh nghiệp của tôi chưa từng đăng công bố giá VLXD tại sở XD và bây giờ muốn nộp hồ sơ để đăng công bố lần đầu. Câu hỏi của tôi liên quan đến hồ sơ cần chuẩn bị để nộp. Theo tối được biết hồ sơ công bố giá gồm nhiều văn bản, trong đó bản sao công bố hợp quy cho sản phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm của chúng tôi (đèn LED) không có quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam dành riêng cho nó. Vậy chúng tôi có thể bỏ qua văn bản này trong hồ sơ hay không? Trân trọng cảm ơn Chúc Quỳnh
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bà Vũ Thị Chúc Quỳnh, Qua câu hỏi của Bà, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Sở Xây dựng đã có Công văn số 2200/SXD-VLXD ngày 05 tháng 3 năm 2015 , hướng dẫn cụ thể về việc tham gia công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại Sở Xây dựng, trong đó đối với trường hợp doanh nghiệp công bố giá lần đầu, thành phần hồ sơ như sau:  Công văn đề nghị công bố giá (bản chính, tham khảo mẫu Phụ lục I – Công văn số 2200/SXD-VLXD). Trong văn bản đề nghị công bố giá, đề nghị công ty ghi rõ:  Thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất sản phẩm, hàng hóa để có cơ sở xác định nguồn gốc và xuất xứ sản phẩm, hàng hóa do đơn vị đề nghị công bố giá.  Nội dung cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng.  Bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của đơn vị (bản chính, tham khảo bảng kê khai theo mẫu Phụ lục II – Công văn số 2200/SXD-VLXD) theo quy định tại Điều 6, Điều 12 – Luật Giá số 11/2012/QH13.  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp.  Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng của đơn vị đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu đề nghị công bố theo quy định tại Điều 23 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  Nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.  Tài liệu thể hiện việc duy trì kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do đơn vị sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định tại Điều 10, Điều 28, Điều 38 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Ví dụ: Phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền chỉ định hoặc công nhận).  Đối với vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (vật liệu xây dựng nhóm 2), còn phải có các tài liệu sau theo quy định tại Điều 28, Điều 34, Điều 38 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (hiện nay, đối với vật liệu xây dựng có QCVN 16:2017/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng):  Chứng nhận hợp quy của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền chỉ định.  Bản công bố hợp quy của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu.  Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành nơi đơn vị sản xuất, nhập khẩu đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.  Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, đơn vị không cần nộp tài liệu hợp quy.  Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm, hàng hóa có đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (nếu có). * Địa chỉ, thời hạn gửi hồ sơ đề nghị công bố giá: Đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ số 60, đường Trương Định, Phường 7, Quận 3. - Phòng chuyên môn phụ trách: Phòng Vật liệu xây dựng. - Số điện thoại: 39.327.547 (số nội bộ 748, 749); số fax: 39.325.269. - Thời hạn: Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ chuyển dữ liệu qua địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp.
Số lượng lượt xem: 767